ตารางแสดงราคากลาง การจ้างเหมาจัดทำชุดความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/03/2562