ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์)

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริกนิกส์ (e-bidding)

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/08/2561