วันที่ 19 ก.ค. 2560 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/07/2560