วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี  โดยมีนายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมกันพิจารณาการกำหนดกรอบ แนวคิด ตลอดจนรูปแบบการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี  จากนั้น เวลา 14.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยมีนายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการรูปแบบและการจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่การระบาดทั้ง 29 จังหวัด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2560