เช้าวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.60 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร นำโดยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  จัดรายการ "เกษตรยโสชวนปั่น" Bike For Farmer ปั่นเยี่ยมเกษตรกร ปั่นเก็บเห็ด เด็ดดอกกระเจียว ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีทรายมูล โดยมีสนง.เกษตรอำเภอทรายมูลเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกร่วมปั่น 60 คน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/06/2560