วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2560 และงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่ สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/04/2560