วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี โดยนายอรรถพร จินดามณี ผอ.กลุ่มพัฒนาบคลากร และ น.ส.พัชรี กมลสัตย์ หน.ฝ่ายบริหาทั่วไป เข้าร่วมประชุมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/07/2560