โครงการแก้จนเกษตรกรจังหวัดสงขลา ๔.๐

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแก้จนเกษตรกรจังหวัดสงขลา ๔.๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/02/2561