วันที่ 7 ก.ค. 2560 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นวส.ชำนาญการพิเศษ และ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารณี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จ.ประจวบคีรีขันธ์

Update Date : วันที่ข่าว : 06/07/2560