ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ (Spatial database)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/12/2561