กษตรจังหวัดยโสธร ร่วมงานลงแขกดำนา ตามโครงการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมงานลงแขกดำนา ตามโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ปี 2560 จังหวัดยโสธร" ณ นาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/06/2560