เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้า..เร่งมอบนโยบายและชี้แจงระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

     วันที่ 20 เมษายน 2560  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในการเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 และมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน พร้อมทั้งให้เกียรติเป็น Facilitator ในการหาแนวทางพัฒนา ศพก. แปลงใหญ่ และ SC แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2560