วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมตกลงราคาซื้อขายหน่อไม้ล่วงหน้า ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กับ บริษัท ธานียามา สยาม จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/07/2560