รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพระยืน อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเวลา 14.00 น. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น และในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ และคณะ  ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกร เครือข่ายแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพล และอำเภอโนนศิลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/05/2560