ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร.ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ กสก.ปีงบประมาณ 2561

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/09/2560