นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและศึกษา ดูงานเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตรทฤษฏีใหม่ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2560 ณ จังหวัดระยอง

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและศึกษา
ดูงานเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตรทฤษฏีใหม่ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2560 ณ จังหวัดระยอง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/05/2560