เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดการจัดงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินจังหวัดยโสธร ณ ศพก. ทรายมูล

      วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการจัดงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินจังหวัดยโสธร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560