ร่างขอบเขตของงานพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized data)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/12/2561