ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/02/2561