วันที่ 6 ก.ค. 2560 น.ส.ชุติมา ศิริชุมแสง นวก.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นวส.ชำนาญการ ติดตามการจัดเวทีชุมชน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จังหวัดสมุทรสาคร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/07/2560