วันที่ 4 พ.ค. 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 พ.ค. 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยนายสมพร แสงกลิ่น นวส.ชำนาญการพิเศษ นำสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/05/2560