เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ( Smart farmer) และ ตลาดเกษตรกร ในการประชุมการตรวจราชการ ของนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/02/2561