จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/03/2561