ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจำนวน  ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

http://www.aopdt07.doae.go.th/home/?page_id=42

Update Date : วันที่ข่าว : 17/08/2561