วันที่ 7 ก.ค. 2560 ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมโครงการพลังกายพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ ลานกิจกรรม อาคารจำหน่ายสินค้า ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Update Date : วันที่ข่าว : 11/07/2560