โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวขลา ๔.๐

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวขลา ๔.๐ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/02/2561