สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ประจำเดือนพฤษภาคม และรับฟังสรุปการประชุมผู้บริหารกรมฯ สัญจร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่ม -ฝ่าย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการของกรมฯ และงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ในเวลา 15.30 น. ร่วมรับฟังสรุปผลการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/05/2560