ตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในการเข้าร่วมงานThe International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/03/2562