วันที่ 5 ก.ค. 2560 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นวส.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชำนาญการ ติดตามการจัดเวทีชุมชน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ จ.เพชรบุรี

Update Date : วันที่ข่าว : 05/07/2560