จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสับมันสำปะหลัง จำนวน 5 เครื่อง)

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ (เครื่องสับมันสำปะหลัง จำนวน 5 เครื่อง)

Update Date : วันที่ข่าว : 31/07/2560