สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยประธาน ศพก.และเกษตรอำเภอ/ตัวแทน ทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 52 คน โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศพก.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 16/05/2560