วันที่ 18 ก.ค. 2560 นายนพรุจ หินอ่อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมทีมรับจ้างฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และพ่นสารเคมีทางใบ ภายใต้โครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ฯ ณ ศพก. อ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/07/2560