เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี

นายสมชาย  บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2560