ราคากลางการจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในสหพันธรัฐมาเลเซีย (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

การจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในสหพันธรัฐมาเลเซีย ในงาน Mini Thailand Week 2017 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 16/05/2560