วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีเกษตรกรและผู้นำชุมชนจัดทำโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Update Date : วันที่ข่าว : 07/07/2560