ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

การอบรมการป้องกันและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย กรมส่งเสริมการเกษตร
การอบรมการป้องกันและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและประธานการประชุม โดยมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 204 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและประธานการประชุม โดยมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 204 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา9.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการทำงานกับมวลชน โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ในเรื่องการเข้าถึงมวลชนผสานกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา9.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการทำงานกับมวลชน โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ในเรื่องการเข้าถึงมวลชนผสานกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด
เมื่อวันที่วันที่ 11 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ \"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย\" ณ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่วันที่ 11 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ \"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย\" ณ กระทรวงศึกษาธิการ
เกษตรฯ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงาน Field Day ปี 2563 จังหวัดพะเยา
เกษตรฯ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงาน Field Day ปี 2563 จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จาก.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ.ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จาก.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ.ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยกองแผนงาน ร่วม Stand by วันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย 308)
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยกองแผนงาน ร่วม Stand by วันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย 308)