24/10/2561ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
21/05/2561ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
21/03/2561ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
27/07/2560กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60
12/06/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
08/06/2560กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์/ด้านวิทยุกระจายเสียง) ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560
26/05/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
18/05/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
18/04/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
18/04/2560ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
18/04/2560ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
18/04/2560รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ15/03/2562ตัดสินประกวด จะนะ
05/03/2562Young Smart Farmer
05/03/2562มอบเมล็ดข้าวประสบภัยปาบึก
05/03/2562ลงแขกเกี่ยวข้าว
05/03/2562ตลาดเกษตรกร
18/02/2562นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุม -
14/02/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 65 รายการ
14/02/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 65 รายการ
12/02/2562
08/02/2562สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562 -
25/01/2562ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดพริก และผักสวนครัวในกระถาง
23/01/2562ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ เป็นระยะเวลา 7 เดือน
22/01/2562จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 Chief of Operation 1/2562
22/01/2562จังหวัดลำพูน ....จัดงานวันสาธิตภายใต้โครงการโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงเรียนรู้บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
09/01/2562กรมส่งเสริมการเกษตร​ น้อมเกล้าฯ​ ถวาย​อาคาร​เกษตร​สิริ​สุข​ จ.สระแก้ว​ วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
11/10/2561ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Lao TECHMART - 2018
25/07/2561สระบุรี ประชุม COO บูรณาการ ภาคเกษตร
06/07/2561ประกวดเกษตรตำบลดีเด่น อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
19/04/2561จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61
17/04/2561กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย17/04/2562ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 2 วิชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
01/04/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 2 วิชา จำนวน 1 รายการ
29/03/2562การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
22/03/2562ตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในการเข้าร่วมงานThe International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
21/03/2562ตารางแสดงราคากลาง การจ้างเหมาจัดทำชุดความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
21/03/2562ตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
21/03/2562 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มันสำปะหลังแปลงใหญ่มะพร้าว,แปลงใหญ่สับปะรด) : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
19/03/2562การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
14/03/2562ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลไม้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/03/2562การเปิดเผยราคากลาง : โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
11/03/2562การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
08/03/2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562
07/03/2562การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
11/03/2562การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
07/03/2562การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
01/03/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างเหมาผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จำนวน 2 วิชา
27/02/2562ประกาศราคากลาง จ้างจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562
18/02/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องจำหน่ายพัสดุ
24/01/2562ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมากิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
23/01/2562ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ เป็นระยะเวลา 7 เดือน15/03/2562มัลเบอรี่ รายการของดีบ้านฉัน
05/03/2562ส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ มะม่วงเบา
25/01/2562ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดพริก และผักสวนครัวในกระถาง ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปี 2562 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
22/01/2562จังหวัดลำพูน ....จัดงานวันสาธิตภายใต้โครงการโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงเรียนรู้บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
06/06/2561สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงาน“วันข้าวและชาวนาไทย” จังหวัดขอนแก่น
20/04/2561กจ.ขอนแก่นร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
19/04/2561จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61
20/03/2561อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก) บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
20/03/2561สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
20/03/2561เกษตรจังหวัดขอแก่นร่วมพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 1
08/03/2561พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการ “เราคือ...ครอบครัวเดียวกัน”
16/02/2561เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลตรุษจีน
06/02/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01/02/2561จังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
01/02/2561สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
29/01/2561กษจ.ขอนแก่น รับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26/01/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
16/01/2561ผลการตัดสินการประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561
16/01/2561ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ควงไข่โชว์ในงานแตงโมของดีเมืองคุระบุรี ประจำปี 2561
16/01/2561เริ่มแล้ว งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 6125/04/2562สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตรแปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
22/04/2562สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562
18/04/2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2562
17/04/2562มูลนิธิข้าวไทย ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะ ปี 2562
10/04/2562สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)
04/04/2562Young Smart Farmer แม่ฮ่องสอน
30/03/2562กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2562
21/03/2562นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว การตลาดกระเทียม ในฤดูกาลผลิต 2561/2562 -
18/03/2562นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการทำสัญญาร่วมทุนซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กระเทียม)
15/03/2562หาความปลอดภัยมองหา Q
15/03/2562เกษตรแปลงใหญ่ปาล์ม
15/03/2562คัดเลือกโรงเรียนโครงการพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ 2562
13/03/2562นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม -
12/03/2562นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร -
07/03/2562สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 -
05/03/2562ปราบศัตรูพืชปาล์ม
05/03/2562แปลงใหญ่ปาล์มตะเครี๊ยะ
05/03/2562อารักขาพืชโรคเหี่ยว สะเดา
05/03/2562ศูนย์คัดเลือกผลไม้
04/03/2562เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 -