05/05/2560วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี
05/05/2560วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560
21/04/2560เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี
19/04/2560จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนการบริหาร /การดำเนินงานของหน่วยงาน
19/04/2560เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานฯ
18/04/2560ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามแปลงใหญ่ ส้มโอ
18/04/2560ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ
24/07/2561