นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ๙ ม.ค. ๖๑

Update Date : วันที่ข่าว : 09/01/2561