โรคตายพรายใน “กล้วย”

โรคกล้วยตายพราย” หรือ “ตายพราย” มักพบได้ในกล้วยเกือบทุกชนิดพบได้ในกล้วยอายุ 4-5 เดือน ขึ้นไป โดยช่วงแรกควรหมั่นสังเกตตามก้านใบ จะมีสีเหลืองอ่อน ของใบแก่ ซึ่งต่อมา เชื้อราจะลุกลาม จะลุกลามไปยังขอบใบ และจะเหลืองทั้งใบ หากป้องกันไม่ทันเชื้อรา จะเข้าทำลายเข้าสู้ลำต้น และลุกลามเข้าสู่ก้านใบ โคนใบแก่จะมีสีเหลืองซีด ในที่สุดลำต้นจะยืนต้นตาย หรือล้มตาย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 16/03/2561