สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง

 

 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

                นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิเศษ สิทธิเสือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    ปี 2561 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิเชษฐ์ เขียวสลุง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ และนายอำพร พิเมย ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย ให้การต้อนรับ

วิเศษ  สิทธิเสือ : ภาพ/ข่าว

Update Date : วันที่ข่าว : 01/02/2561