สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/04/2562