กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2562

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้  น.ส.พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต "ติ้วส้า จ่ายกาด ชม ชิม ช็อป คัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร" ณ กาดมีโชค ลานมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/03/2562