สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2561 ณ บ้านโคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

                             นายประยูร  สุวรรณคำ  เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายสุทธินัย จันทะสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกรจาก 13 อำเภอ จำนวน 100 ราย ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2561 ณ บ้านโคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

วิเศษ  สิทธิเสือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 16/02/2561