-พยากรณ์ศัตรูพืช(โรคกล้วย)

-

วันที่  8  มกราคม  2561 นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย และผู้เชี่ยวชาญจาก สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามสถาณการณ์การระบาดของโรคกล้วยและการหาทางออกของปัญหาเกษตรกร เน้นทำลายต้นที่เ็นโรคทิ้งเพื่อลดการระบาดไปยังพื้นที่อื่น ณ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Update Date : วันที่ข่าว : 08/01/2561