มูลนิธิข้าวไทย ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะ ปี 2562

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยเชิญชวนให้เยาวชนลูกหลานชาวนาสมัครเข้าค่ายข้าวใน 4 ภาคของประเทศ โดยเข้าไปที่ http://www.thairice.org/doc_dl/camp-2562/camp62-info.pdf

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/04/2562