ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ณ สตูดิโอกันตนา บางใหญ่ โดยจะออกอากาศ ใันเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ณ สตูดิโอกันตนา บางใหญ่ โดยจะออกอากาศ ใันเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
วันที่ 17 ส.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม
วันที่ 17 ส.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย - จีน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย - จีน
13 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุญาตให้ชมรมคนรักแม่กลอง พบและชี้แจงเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส
13 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุญาตให้ชมรมคนรักแม่กลอง พบและชี้แจงเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน\"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ\" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน\"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ\" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชพร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกล่าวรายงาน พร้อมแนะนำบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชพร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกล่าวรายงาน พร้อมแนะนำบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง \"การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ\" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง \"การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ\" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์สุดเจ๋ง เปิดบ้านศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วภาคใต้
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์สุดเจ๋ง เปิดบ้านศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วภาคใต้