ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เมื่อเวลา 14.30 น. (30 มกราคม 2562) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมกิจกรรม จัดนิทรรศการการเกษตรและการประกวดพริกบางช้างและผักในภาชนะ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อเวลา 14.30 น. (30 มกราคม 2562) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมกิจกรรม จัดนิทรรศการการเกษตรและการประกวดพริกบางช้างและผักในภาชนะ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม \"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม \"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 มกราคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์(e-market) ณ ห้องประชุม 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 29 มกราคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์(e-market) ณ ห้องประชุม 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561
กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 กับผู้แทนของสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน และผู้แทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. โดยงาน AGRITECNICA ASIA เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Horti ASIA เป็นงานแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 และผู้แทนกอง/สำนัก
กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 กับผู้แทนของสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน และผู้แทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. โดยงาน AGRITECNICA ASIA เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Horti ASIA เป็นงานแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 และผู้แทนกอง/สำนัก
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” เป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” เป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงสาธิตของนายสงคราม สุดจอม หมู่ที่ 5 บ้านเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงสาธิตของนายสงคราม สุดจอม หมู่ที่ 5 บ้านเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร อันมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของชุมชน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป
วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร อันมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของชุมชน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562  14.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงและพิจารณาหนทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการทำงาน และเป็นไปอย่างราบลื่น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 14.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงและพิจารณาหนทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการทำงาน และเป็นไปอย่างราบลื่น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร