ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 13.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการพิรจารณาคัดเลือก ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิรจารณาองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ.ห้องประชุม4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 13.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการพิรจารณาคัดเลือก ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิรจารณาองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ.ห้องประชุม4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ อย่างรอบคอบและรัดกุม และสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ อย่างรอบคอบและรัดกุม และสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ปันน้ำใจ สู่สังคม” ส่งมอบกล่อง UHT ในโครงการกล่องวิเศษ จำนวน 12,146 ชิ้น ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นโต๊ะนักเรียนโดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ปันน้ำใจ สู่สังคม” ส่งมอบกล่อง UHT ในโครงการกล่องวิเศษ จำนวน 12,146 ชิ้น ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นโต๊ะนักเรียนโดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณท้องสนามหลวง (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 )
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณท้องสนามหลวง (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 )
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 20.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนทนาและให้สัมภาษณ์สด ประเด็น \\\\\\\\\\\\\\\\
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 20.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนทนาและให้สัมภาษณ์สด ประเด็น \\\\\\\\\\\\\\\\
ลงเยี่ยมชาวปากพนัง ให้กำลัง พร้อมจัดแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปาบึก
ลงเยี่ยมชาวปากพนัง ให้กำลัง พร้อมจัดแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปาบึก
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของเกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของเกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง”และมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำประโยชน์ด้านงานวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอะราบิกา มอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 แก่กลุ่มเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งเปิดการแข่งขันแข่งรถสามล้อดอย โดยมีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่สูง โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง”และมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำประโยชน์ด้านงานวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอะราบิกา มอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 แก่กลุ่มเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งเปิดการแข่งขันแข่งรถสามล้อดอย โดยมีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่สูง โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่  วันที่ 13 มกราคม 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดนร่วมแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงมากขึ้น
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดนร่วมแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงมากขึ้น