ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในหัวข้อ \"การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง\" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในหัวข้อ \"การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง\" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแคมเปญรณรงค์ 3 ปฏิบัติการ กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลุย 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแคมเปญรณรงค์ 3 ปฏิบัติการ กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลุย 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคกลาง) ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคกลาง) ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมการค้านวัตกรรมเกษตรไทย เรื่องการอบรมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมการค้านวัตกรรมเกษตรไทย เรื่องการอบรมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าพบ เพื่อขอคำแนะนำด้านวิชาการพืชสวน และเทคนิคต่างๆ สำหรับการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานให้คณะของ สสปน. เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จัดงาน Beijing Expo 2019 เขตเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าพบ เพื่อขอคำแนะนำด้านวิชาการพืชสวน และเทคนิคต่างๆ สำหรับการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานให้คณะของ สสปน. เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จัดงาน Beijing Expo 2019 เขตเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สาย การผลิต
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สาย การผลิต
กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ซึ่งมาให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน โดยจะจัดเป็นบูธขนาดมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 บูธ (3x3ม.) ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ซึ่งมาให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน โดยจะจัดเป็นบูธขนาดมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 บูธ (3x3ม.) ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 6 กลุ่ม ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 6 กลุ่ม ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดทำยูสเคสกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ผลงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำยูสเคสกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอยูสเคส เรื่อง\"การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร\"
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดทำยูสเคสกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ผลงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำยูสเคสกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอยูสเคส เรื่อง\"การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร\"
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 - 6 และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 - 6 และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานสถานการณ์การปลูกพืชในน้ำที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่รวมประมาณ 6,450,000 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,060,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด มีประชากร 1,591,905 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานสถานการณ์การปลูกพืชในน้ำที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่รวมประมาณ 6,450,000 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,060,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด มีประชากร 1,591,905 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม